Rådgivning & Træning

Et rådgivnings- eller mental træningsforløb indledes med, at vi bliver enige om, hvad vi skal arbejde med. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i, hvad det er, du gerne vil blive bedre til!

Vi opstiller målsætning, taler om succeskriterier, udarbejder en tidsplan for forløbet og aftaler, hvordan og hvornår vi evaluerer forløbet.

Fokus i denne første fase er at skabe tydelighed og klarhed om forløbet.


Når målsætning, succeskriterier, tidsplan og rammerne for evaluering er på plads, går vi i gang med selve træningen. Learn2improve vægter meget højt, at du arbejder med konkrete træningsværktøjer, som kan blive en integreret del af din dagligdag.

Selve forløbet kan strække sig over en kortere eller længere periode. Måske erkendes nye udviklingsområder, som vi dernæst kan arbejde videre med. Vi sørger for løbende at følge op på din udvikling - og vi tager hånd om evaluering og effekt vurdering.
 
Indholdet i samarbejdet handler måske om fokusering, at håndtere eksternt eller internt pres, at evaluere, at opbygge selvtillid eller at blive endnu bedre til at arbejde med målsætning. Det kan også handle om competitive rutiner, præstationsforberedelse, arbejds- og træningskvalitet eller kommunikation og attitude!

Samarbejde med Learn2improve

Et samarbejde med Learn2improve er kendetegnet ved:

  • Afklaring af forventninger, målsætning med samarbejdet og succeskriterier
  • Respekt for værdier og individets perspektiv
  • Høj etik og troværdighed

Et forløb eller et længerevarende samarbejde designes efter de behov og den viden du allerede har - og den ekspertise Learn2improve besidder.